Na rynku księgarskim ukazały się:

- "Komentarz Do Listu Do Rzymian"  Marcin Luter (1 wyd.)

- "Komentarz Do Listu Judy"  Marcin Luter

- "Czy Bóg zabija?"  Eligiusz Czyż

- "Państwo i Kościół"  Eligiusz Czyż

- "Komentarz Do Listu Do Rzymian"   Marcin Luter (2 wyd.)

- "Komentarz Do Listu Do Galatów" - 1 Tom  Marcin Luter

W przygotowaniu:

- "Komentarz Do Listów Piotra"   Marcin Luter